SA ”COMBINATUL DE PÂINE DIN BĂLŢI”

Sliced ​​Cut 2c

Description
Net weight  5kg.
packing  
   
:  
   
: